Lax och miljö

Läs mer om

Varför rymmer laxen?

Den norska odlingsnäringen arbetar med en nollvision för förrymd lax, men rymning är fortfarande en utmaning för näringen.

Vad är hållbarhet?

Rømming er fortsatt en utfordring for næringen. Merdene på bildet viser selve konstruksjonen av ringene med sikkerhetsnett.

I arbetet med att utveckla den norska laxodlingen tas hänsyn till miljö, ekonomi och sociala förhållanden.

Laxlus

Lakselus på laks

Laxlusen (Lepeophtheirus salmonis) är den vanligast förekommande parasiten på lax och finns naturligt i alla hav på norra halvklotet. Den är en stor utmaning för odlingsnäringen.

Miljöcertifiering för odlad lax

MILJÖCERTIFIERINGAR FÖR ODLAD LAX

Det finns flera olika certifieringar för laxodling. Varje certifiering har en rad kriterier som odlingsföretagen måste uppfylla för att kunna certifieras.

Utsläpp från odlingsanläggningar

Den norska kusten kännetecknas av många, djupa fjordar och en nordgående havsström som ger hög vattenomsättning. Näringsämnen och organiskt material som släpps ut från laxodlingar utgör inte något problem för miljön, enligt myndigheterna.

Etoxikin

Etoxikin (EQ) är en antioxidant som krävs att det adderas till fiskmjölet för att undvika antändning under transport. Antändning kan uppstå på grund av oxidering i fettet i fiskmjölet. Om oxidering skulle uppstå riskeras dessutom de viktiga Omega-3-fettsyrorna i laxen.