Lax och miljö

Läs mer om

Varför rymmer laxen?

Den norska odlingsnäringen arbetar med en nollvision för förrymd lax, men rymning är fortfarande en utmaning för näringen.

Vad är hållbarhet?

Rømming er fortsatt en utfordring for næringen. Merdene på bildet viser selve konstruksjonen av ringene med sikkerhetsnett.

I arbetet med att utveckla den norska laxodlingen tas hänsyn till miljö, ekonomi och sociala förhållanden.

Vad är laxlus?

Lakselus på laks

Laxlusen (Lepeophtheirus salmonis) är den vanligast förekommande parasiten på lax och finns naturligt i alla hav på norra halvklotet. Den är en stor utmaning för odlingsnäringen.

Miljöcertifiering för odlad lax

MILJÖCERTIFIERINGAR FÖR ODLAD LAX

Certifieringar utfärdade av externa tredje parter innebär ett starkt fokus på hållbarhet. Odlingsföretag måste uppfylla en rad krav i de olika standardiseringarna för att kunna bli certifierade. Här är några av de mest kända standardiseringarna:

Utsläpp från odlingsanläggningar

Den norska kusten kännetecknas av många, djupa fjordar och en nordgående havsström som ger hög vattenomsättning. Enligt myndigheterna står utsläppen från havsbruk endast för 2% av den naturliga omsättningen av näringsämnen i havsströmmen.

Etoxikin

Etoxikin (EQ) är en antioxidant som krävs att det adderas till fiskmjölet för att undvika antändning under transport. Antändning kan uppstå på grund av oxidering i fettet i fiskmjölet. Om oxidering skulle uppstå riskeras dessutom de viktiga Omega-3-fettsyrorna i laxen.