Webbportal ger svar om hållbarhet i havsbruk

Vill du hitta fakta om olika hållbarhetsaspekter i havsbruksnäringen? Då kan du besöka en alldeles egen webbportal som utvecklats av norska forskare.

Foto: Norges Sjømatråd

På webbportalen barenstwatch.no går det att se hur havsbruksnäringen påverkar kustlinjen, både i havet och i samhället. Det är forskare från Nofima och Sintef som står bakom portalen, vilken utvecklats i tätt samarbete med BarentsWatch och BouvetFiskeri- och havbruksnæringens forskningsfond (FHF) finansierade projektet efter att havsbruksaktörer framfört önskemål om öppna tillståndsrapporter om hållbarhet. 

De offentliga uppgifterna och forskningsstatistiken om hållbarhet har hämtats från bland annat BrønnøysundregistreneFiskeridirektoratet, Mattilsynet, Statistisk Sentralbyrå, Veterinærinstituttene och Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Siffrorna är indelade i tre hållbarhetskategorier: miljö, ekonomi och samhälle.

Under miljökategorin finns exempelvis siffror på förekomsten av laxlus, läkemedelsförsäljning och rymning. Under den ekonomiska kategorin hittar man bland annat bidraget till BNP:n, kostnader och lönsamhet. Samhällskategorin tar upp teman som avgifter, markanvändning och sysselsättning. 

Siffrorna gör det möjligt att se trender inom flera områden och synliggör hur olika delar av havsbruksnäringen utvecklas över tid. 

Klicka här för att besöka portalen