Laxlus

Laxlusen (Lepeophtheirus salmonis) är den vanligast förekommande parasiten på lax och finns naturligt i alla hav på norra halvklotet. Den är en stor utmaning för odlingsnäringen.

Lakselus på laks
Foto: Pål Mugaas Jensen

Vad är laxlus?

Laxlusen är ett litet kräftdjur som genomgår tio olika utvecklingsstadier. Under de första stadierna flyter den med vattenmassorna och kan spridas över stora områden. Därefter sätter den sig fast på en värd (fisk) och fortsätter att växa tills den blivit fullvuxen och kan föröka sig.

Laxlusen lever och förökar sig på lax och öring i saltvatten. Den finns året om på fisk i havsbruksanläggningar och på havsöring som lever i fjordar och kustnära vatten. Laxlusen följer också med vildlaxen när den simmar från havet in i fjordarna på våren, men faller av när fisken går upp i älvarna för att leka. Om förekomsten av laxlus blir för hög kan den utgöra ett hot mot både odlad och vild lax.

Lusen ger fisken sår som kan leda till infektioner och problem med saltbalansen. Däremot påverkar den inte livsmedelssäkerheten eller kvaliteten på laxprodukter.

 

Övervakning

Inom havsbruksnäringen övervakas fisken genom att man räknar mängden löss minst var fjortonde dag. Alla resultat rapporteras till Mattilsynet, den norska myndigheten för livsmedelssäkerhet, och finns tillgängliga på lusedata.no.

 

Behandling

Inom näringen används flera olika behandlingsmetoder för att kontrollera nivån av laxlus. En utmaning är att laxlusen kan bli resistent mot enskilda behandlingar. Därför forskas det intensivt på vaccin och alternativa metoder. De företag som verkar i samma region samordnar dessutom sin användning av olika behandlingar för att få så god effekt som möjligt. Det här är några av de behandlingsmetoder som används:

  • putsarfiskar som äter löss från laxen
  • mekaniskt avlägsnande, t.ex. genom spolning
  • skyddskjol
  • behandlingsbad med godkända läkemedel
  • specialfoder
  • laser som ”skjuter” bort lössen från laxen

 

Bra länkar

Lusedata.no