Är odlad lax farlig för gravida?

Odlad lax är inte farlig för gravida. Gravida får inte i sig några skadliga mängder miljögifter av att äta lax. Fet fisk är tvärtom bra för utvecklingen hos både foster och spädbarn.

Foto: Norges sjømatråd

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) drar slutsatsen att ingen, inte heller gravida eller kvinnor i fertil ålder, får i sig skadliga mängder miljögifter av att äta mycket odlad lax. De vanligaste miljögifterna i vildfångad och odlad lax är PCB, dioxiner och kvicksilver. Enligt VKM kan man äta över ett kilo odlad lax i veckan utan att riskera att få i sig skadliga mängder av dessa ämnen.  

Fet fisk är bra för fostret

De flesta gravida kvinnor äter inte tillräckligt med fisk för att täcka kroppens behov av marint omega-3. När mamman äter fet fisk, t.ex. odlad lax, bidrar det positivt till utvecklingen av nervsystemet hos foster samt hos spädbarn som ammas. Därför rekommenderas gravida och kvinnor som ammar att äta mer fisk. VKM:s slutsats är att hälsofördelarna med att äta lax är så stora att de uppväger den obetydliga risk som dagens nivåer av främmande ämnen i laxen motsvarar. Här kan du läsa mer laxens näringsinnehåll.

Ändrade råd för gravida

Tidigare rekommenderade VKM gravida och kvinnor i fertil ålder att begränsa sin konsumtion av fet fisk på grund av förhöjda nivåer av miljögifter. Men nivåerna av PCB, dioxiner och kvicksilver i odlad lax har sjunkit eftersom fiskoljan i laxfodret delvis har ersatts med vegetabiliska ingredienser. Odlad lax innehåller i dag mindre miljögifter än vildfångad lax. Här kan du läsa mer om varför fiskoljan har bytts ut mot växtbaserade råvaror.

 

Bra länkar