Etoxikin

Etoxikin (EQ) är en antioxidant som krävs att det adderas till fiskmjölet för att undvika antändning under transport. Antändning kan uppstå på grund av oxidering i fettet i fiskmjölet. Om oxidering skulle uppstå riskeras dessutom de viktiga Omega-3-fettsyrorna i laxen.

Fiskodlingsindustrin växer och norska fiskfoderföretag arbetar på flera sätt för att säkra en hållbar produktion av laxfoder. Fodertillverkarna använder allt mer vegetabiliska ingredienser och mindre fiskmjöl och fiskolja.

Etoxikin (EQ) är en antioxidant som krävs att det adderas till fiskmjölet för att undvika antändning under transport. Antändning kan uppstå på grund av oxidering i fettet i fiskmjölet. Om oxidering skulle uppstå riskeras dessutom de viktiga Omega-3-fettsyrorna i laxen.

EQ är sedan 1970-talet av EU godkänt som fodertillsats och det finns än idag ingen forskning som visar på att det skulle ha några effekter på människor. De norska foderföretagen följer föreskrifter om noggrann uppföljning av sina leverantörer genom dokumentation och revision. Globala standarder sätter riktlinjer för hur kraven på laxfoder utformas. Dessutom har Norge egen lagstiftning och regelverk för att förtydliga kraven.

Livsmedelsverket rekommenderar lax
Kontroller av fisken har visat på att etoxikin i någon grad överförs från fodret till filén. Den högsta koncentrationen av EQ som NIFES (Nationellt institut för närings- och sjömatsforskning) har hittat i en laxfilé är 0,2 mg/kg, men genomsnittet varierar mellan 0,003 till 0,004 mg/kg. WHO (Världshälsoorganisationen) rekommenderar idag ett maximalt intag på 0,005 mg/kg per dag.

Analyser av odlad lax visar att en stor portion lax på ca 300 g bidrar med mindre än 15 % av det tillåtna dagliga intaget. Man kan äta ett kilo odlad lax i veckan utan att komma upp i gränsvärdena för miljögifter. Mängden miljögift i odlad lax övervakas kontinuerligt av de norska myndigheterna Mattilsynet (norska livsmedelsverket) och Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). I över tio år har man mätt halterna av PCB, dioxiner, tungmetaller samt andra främmande ämnen genom provtagning på uppdragen fisk.  

Både norska och svenska livsmedelsverket kvarhåller sin rekommendation om att äta fisk 2-3 gånger i veckan och gärna fet fisk, som lax, minst hälften av gångerna. Följer man myndigheternas rekommendationer finns ingen risk för människor att få i sig etoxikin över det tillåtna dagliga intaget. 

VKM (Norwegian Scientific Committee for Food Safety) som har granskat konsumtionen av fisk och skaldjur drar slutsatsen att odlad fisk är hälsosam mat som med säkerhet kan ätas av alla, varje dag i veckan. De positiva effekterna överstiger de potentiella riskerna med miljögifter och andra ämnen, inklusive etoxikin. 

Forskning och tester pågår ständigt för att maten vi äter ska vara säker. Vi följer forskningen noga och skulle dagens rekommendationer ändras kommer samtliga intressenter inom laxfoder anpassa sig därefter.