Laxodling i Norge

Läs mer om

Slakt av odlad lax

Norska myndigheter ställer krav på slakten av den odlade laxen, både för livsmedelssäkerheten och för att processen inte ska orsaka fisken onödig stress eller smärta.

Transport av odlad lax

Transporterna av odlad lax sker med hänsyn till fiskens välbefinnande, miljön och livsmedelssäkerheten.

Mår laxen bra i odlingsanläggningarna?

En laxodling har lagstadgade krav på att tillhandahålla en miljö där laxen mår bra under hela sin livscykel. Ett väl fungerande djurskydd bidrar också till en god kvalitet hos den färdiga produkten.