Äter laxen bearbetat animaliskt protein?

Råvaror från gris är kontroversiellt i några länder, därför har norska fodertillverkare beslutat att inte använda det i fiskfoder i Norge.

Råvaror från gris är kontroversiellt i några länder, därför har norska fodertillverkare beslutat att inte använda det i fiskfoder i Norge. Foto: Marius Fiskum/Norges sjømatråd

På 1980- och 1990-talen kopplades utbrott av galna ko-sjukan i Europa till dåligt bearbetat animaliskt protein från storboskapskadaver. Som ett resultat förbjöds alla former av bearbetat animaliskt protein i foder till livsmedelsproducerande djur. Förbudet infördes i Norge genom EES-avtalet.

Efter att EU:s regelverk hade mjukats upp något blev det 2013 tillåtet i Norge att använda bearbetat material från gris och fjäderfä som proteinkälla i foder till odlad lax. De norska foderproducenterna har emellertid själva lämnat en särskild försäkran till Mattilsynet om att inte utnyttja den möjligheten. Ställningstagandet handlar dels om att näringen tar hänsyn till religiösa förbud mot att äta fläskkött, dels om att en sådan användning kan upplevas som kontroversiellt bland vissa konsumenter.

Bra länkar