Äter laxen genmodifierade råvaror?

Norge tillåter inte genmodifierade ingredienser i fiskfoder.

Äter laxen genmodifierade råvaror? Foto: Norges sjømatråd

Genmodifierade produkter är djur, växter eller mikroorganismer vars genetiska egenskaper har ändrats med hjälp av modern genteknik. Tekniken gör det möjligt att sätta samman arvsmassa för att tillföra önskvärda, eller ta bort oönskade, egenskaper.

I Norge är det inte tillåtet att använda genmodifierade organismer i foder utan tillstånd från Mattilsynet. I nuläget finns det inga livsmedels- eller foderprodukter som är godkända enligt livsmedelslagen. Norska butiker får inte sälja matvaror med ett genmodifierat innehåll som överstiger gränsvärdet på 0,9 procent. Den som importerar livsmedel eller foder med genmodifierat innehåll ansvarar för att det norska regelverket på området följs. Importen kontrolleras också av Mattilsynet. 

GMO och fiskfoder

Norska fiskfoderproducenter kunde tidigare ansöka om dispens hos Mattilsynet för att få använda EU-godkända genmodifierade ingredienser. Foderföretagen ville ha den möjligheten om det i framtiden skulle bli svårt att få tag på icke genmodifierade ingredienser. Dispensmöjligheten togs bort 2014 eftersom den aldrig användes. Om producenterna vill använda sig av genmodifierade fodervaror i framtiden måste det godkännas av Mattilsynet enligt föreskriften om fodervaror.

Forskning och utveckling

Eftersom det i framtiden kan bli svårt att få tag på foderingredienser som är helt fria från genmodifiering bedrivs forskning och utvecklingsprojekt på området. Nofima inledde 2015 ett fyraårigt projekt där man testar att utfodra lax med genmodifierad rapsolja som innehåller omega-3-fettsyror. Syftet är att undersöka hur fodret påverkar laxens sammansättning och hälsa, och om det finns spår av genmodifieringen i laxen efteråt. Det finns få skillnader (hälsa, sammansättning och kvalitet) mellan laxfoder innehållande rapsolja som är rik på DHA och laxfoder som innehåller fiskolja. 

Bra länkar