Transport av odlad lax

Transporterna av odlad lax sker med hänsyn till fiskens välbefinnande, miljön och livsmedelssäkerheten.

Foto: Sølvtrans

Transport av levande lax

Brunnbåtar är specialbyggda fartyg som används för längre transporter av levande fisk. Båten kan frakta lax mellan olika anläggningar eller till slakteriet. Brunnen är antingen öppen eller stängd under frakt, beroende på om det finns sjukdomsalstrande organismer i vattnet där båten färdas, eller om fisken som fraktas har någon sjukdom. Genom att hålla brunnen stängd förhindrar man att smitta överförs från fisken till vattnet eller tvärtom.

Transport av odlad lax regleras i en föreskrift om transport av akvakulturdjur. Transportmedlet ska vara godkänt av Mattilsynet och personal med kompetens inom djurskydd ska alltid finnas tillgänglig. Transportörerna måste också ha dokumenterad praktisk och teoretisk kunskap.

 

Transport av färdig havsmat

Det ställs också krav på transporten av den sjömat som fraktas till konsumenter världen över. Produkterna får inte utsättas för temperaturförändringar eller andra förhållanden som försämrar deras kvalitet. Laxen packas med is i boxar för att temperaturen inte ska överstiga fyra grader under transporten. 

 

Bra länkar

Föreskrift om transport av akvakulturdjur: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-820