Transport av odlad lax

Transporterna av odlad lax sker med hänsyn till fiskens välbefinnande, miljön och livsmedelssäkerheten.

Här fraktar "Ronja Polaris" lax på väg norrut från Ålesund. Foto: Sølvtrans

Transport av levande lax

Brunnbåtar är specialbyggda fartyg som används för längre transporter av levande fisk. Båten kan frakta lax mellan olika anläggningar eller till slakteriet. Brunnen är antingen öppen eller stängd under frakt, beroende på om det finns sjukdomsalstrande organismer i vattnet där båten färdas, eller om fisken som fraktas har någon sjukdom. Genom att hålla brunnen stängd förhindrar man att smitta överförs från fisken till vattnet eller tvärtom.

Transport av odlad lax regleras i en föreskrift om transport av akvakulturdjur. Transportmedlet ska vara godkänt av Mattilsynet och personal med kompetens inom djurskydd ska alltid finnas tillgänglig. Transportörerna måste också ha dokumenterad praktisk och teoretisk kunskap.

Transport av färdig sjömat

Det ställs också krav på transporten av den sjömat som fraktas till konsumenter världen över. Produkterna får inte utsättas för temperaturförändringar eller andra förhållanden som försämrar deras kvalitet. Laxen packas med is i boxar för att temperaturen inte ska överstiga fyra grader under transporten. 

15 procent av den färska sjömatsexporten från Norge fraktas med flyg. Siffrorna baseras på exporten till marknader utomlands (Afrika, Asien, Nordamerika, Oceanien och Sydamerika). 85 procent av färsk sjömat från Norge fraktas till Europa och transporteras då i en kombination av bil och tåg.

Även om sjömat är en klimatvinnare i jämförelse med andra livsmedel, ökar transport av foder till odlad fisk och flygfrakt till avlägsna marknader det totala koldioxidavtrycket. 

Man jobbar hårt med att utveckla teknologi som gör att den färska fiskens hållbarhet förlängs, något som gör det möjligt att använda mer tåg- och båttransport. Det betyder att norsk sjömat i framtiden kan fraktas med alternativa transportmedel till avlägnsa marknader. 

Sjömatnäringen i Norge tar klimatet på allvar och har som mål att reducera näringens klimatavtryck både under transport till affärerna och i produktionsfasen. Användningen av miljöredovisning är helt avgörande för att avslöja de viktigaste miljökonsekvenserna och för att dokumentera status och utveckling. Som ett led i detta arbete har man satt igång ett forskningsprojekt för att uppdatera beräkningarna av sjömatens klimatavtryck. 

Bra länkar