Vad är hållbarhet?

I arbetet med att utveckla den norska laxodlingen tas hänsyn till miljö, ekonomi och sociala förhållanden.

Rømming er fortsatt en utfordring for næringen. Merdene på bildet viser selve konstruksjonen av ringene med sikkerhetsnett.
Den norska odlingsnäringen arbetar med en nollvision för förrymd lax, men rymning är fortfarande en utmaning för näringen. Foto: Norges Sjømatråd

En hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att förstöra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov. Begreppet introducerades av FN:s Världskommission för miljö och utveckling 1987. Hållbar utveckling utgår från miljö, sociala förhållanden och ekonomi, med målet att hitta en bra balans mellan de tre delarna. 

Hållbarhet och miljö inom laxodling

2009 presenterade den norska regeringen sin strategi för ett miljömässigt hållbart havsbruk. Den lyfter fram fem områden där odling påverkar miljön: genetisk påverkan och rymning, föroreningar och utsläpp, sjukdomar, arealanvändning och foderresurser.

2015 lade regeringen fram en rapport för Stortinget om tillväxt inom odlingsnäringen. Rapporten föreslår att tillväxten ska styras av miljöindikatorer. Eftersom olika produktionsområden har olika miljöförutsättningar kan vissa platser tåla tillväxt bättre än andra. 

I dag är förrymd odlad fisk och laxlus de allvarligaste miljöhoten från odlingsnäringen. Här kan du läsa mer om rymning och laxlus

Hållbarhet, sociala förhållanden och ekonomi

För information om förädlingsvärde och sysselsättning inom norskt havsbruk, hänvisar vi till analyser utförda av bland andra SINTEF Fiskeri og havbruk. Dessa analyser påpekar att sjömatnäringen och laxodlingens verksamhet går i cykler och att förädlinsgvärdet skiftar. De visar också att den ökade havsbruksproduktionen ger upphov till ökad sysselsättning och andra positiva ekonomiska effekter i det norska samhället och näringslivet. 

 

Bra länkar

Förutsägbar och miljömässigt hållbar tillväxt i norsk lax- och öringsodling: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-2014-2015/id2401865/?ch=1&q

Här hittar du FN:s hållbarhetsmål

SINTEF: Sjömat skapar återverkning: 

https://www.sintef.no/siste-nytt/verdiskaping-fra-sjomatnaringa-har-nadd-100-milliarder/

Här kan du se hur norskt havsbruk påverkar miljö, ekonomi och samhälle: 

https://www.barentswatch.no/havbruk/