Vad är hållbarhet?

I arbetet med att utveckla den norska laxodlingen tas hänsyn till miljö, ekonomi och sociala förhållanden.

Rømming er fortsatt en utfordring for næringen. Merdene på bildet viser selve konstruksjonen av ringene med sikkerhetsnett.
Norsk oppdrettsnæring har en klar nullvisjon for rømming av laks, men rømming er fortsatt en utfordring for næringen. Foto: Norges Sjømatråd

En hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att förstöra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov. Begreppet introducerades av FN:s Världskommission för miljö och utveckling 1987. Hållbar utveckling utgår från miljö, sociala förhållanden och ekonomi, med målet att hitta en bra balans mellan de tre delarna. 

 

Hållbarhet och miljö inom laxodling

2009 presenterade den norska regeringen sin strategi för ett miljömässigt hållbart havsbruk. Den lyfter fram fem områden där odling påverkar miljön: genetisk påverkan och rymning, föroreningar och utsläpp, sjukdomar, arealanvändning och foderresurser.

2015 lade regeringen fram en rapport för Stortinget om tillväxt inom odlingsnäringen. Rapporten föreslår att tillväxten ska styras av miljöindikatorer. Eftersom olika produktionsområden har olika miljöförutsättningar kan vissa platser tåla tillväxt bättre än andra. 

I dag är förrymd odlad fisk och laxlus de allvarligaste miljöhoten från odlingsnäringen. Här kan du läsa mer om rymning och laxlus 

Bra länkar

Förutsägbar och miljömässigt hållbar tillväxt i norsk lax- och öringsodling: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-2014-2015/id2401865/?ch=1&q

Strategi för en miljömässigt hållbar havsbruksnäring (från 2009): https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strategi-for-en-miljomessig-barekraftig-/id552992/

FN:s Världskommission för miljö och utvecklings rapport ”Vår gemensamma framtid” (1987): www.un-documents.net/our-common-future.pdf