Slakt av odlad lax

Norska myndigheter ställer krav på slakten av den odlade laxen, både för livsmedelssäkerheten och för att processen inte ska orsaka fisken onödig stress eller smärta.

Fisken bedövas innan avlivning, dels för att fisken ska slippa onödigt lidande, dels för att stress kan försämra kvaliteten på den färdiga produkten. Foto: Norges sjømatråd

Hur slaktas fisken?

Medan laxen väntar på slakt placeras den i en särskild slaktkasse. Fisken bedövas innan avlivning, dels för att fisken ska slippa onödigt lidande, dels för att stress kan försämra kvaliteten på den färdiga produkten. Enligt Mattilsynet bidrar dessa metoder till fiskens välmående. Därefter avlivas laxen så snabbt som möjligt.

Krav på slaktprocessen

Slakten regleras av den norska akvakulturdriftsföreskriften, med Mattilsynet som tillsynsmyndighet över slakterierna. Regelverket kräver att slakterierna använder etiskt försvarbara bedövnings- och avlivningsmetoder. Det betyder att fisken dör omedelbart eller blir medvetslös och förblir det tills den är död. I de fall bedövningen verkar långsamt ska laxen inte behöva uppleva smärta, rädsla eller obehag. Regelverket ställer också krav på hygienen under slaktprocessen. Kvaliteten på den färdiga maten påverkas inte av om laxen slaktas i land eller ombord på ett fartyg.

Bra länkar: