Vad äter laxen?

Läs mer om

Vad finns i den odlade laxens foder?

Odlad lax äter torrfoder i pelletsform. Ungefär 70 procent av fodret består av vegetabiliska ingredienser och resten kommer från marina råvaror så som fiskmjöl och fiskolja.

Är laxfodret hållbart?

För att förhindra överfiske har fiskmjöl och fiskolja från vildfångad fisk i fodret delvis bytts ut mot vegetabiliska ingredienser.

Soja i laxfoder

Laxfoder från norska producenter innehåller sojaproteiner. All soja som importeras till fiskfoder i Norge är hållbarhetscertifierad enligt något av de internationella certifieringssystemen.

Norska regler för laxfoder

Den norska regleringen av laxfoder, som är helt i linje med EU genom EES-avtalen, är till för att säkerställa hög produktkvalitet, livsmedelssäkerhet, djurhälsa och en bra miljö.

Äter laxen palmolja?

En del norska foderproducenter tillsätter små mängder palmolja i laxfodret. All palmolja som används är certifierad enligt internationella hållbarhetsstandarder.