Varför rymmer laxen?

Den norska odlingsnäringen arbetar med en nollvision för förrymd lax, men rymning är fortfarande en utmaning för näringen.

Foto: Norges Sjømatråd

Varför är rymning ett problem?

Fisk som rymmer från odlingar kan påverka de vilda beståndens överlevnadsförmåga. Rymning kan också leda till förlust av genetiska resurser. Självklart är varje lax som rymmer dessutom en ekonomisk förlust för näringen.

Varför rymmer laxen?

Det finns flera orsaker till att laxen rymmer från anläggningen. Tekniska brister, felaktig användning av utrustning samt fartyg och propellrar som skadar kassarna är de vanligaste anledningarna. Våldsamma oväder kan också skada och förstöra hela anläggningar så att fisken kan ta sig ut. Enligt regelverket måste anläggningarna tåla stormar av den grad som förväntas under en 50-årsperiod.

Hur kan problemet lösas?

Alla som driver vattenbruk ska genomföra daglig tillsyn av fisk och anläggningar i anslutning till platsen. 

Viktiga insatser för att förhindra rymning:

  • Odlarna betalar för återfångst av förrymd lax.
  • Till dess att man har fått till stånd en väl fungerande spårning av förrymd lax har näringen inrättat en miljöfond på upp till 30 miljoner norska kronor. Fonden ska bland annat bidra till att finansiera arbetet med att fånga in förrymd fisk ur älvarna.
  • En större satsning på forskning för att avgöra hur mycket och på vilka nivåer förrymd lax påverkar vildlaxen, så att man kan fastställa mätbara hållbarhetskriterier.
  • Stränga regler, kontroller och krav för att anläggningar ska bli certifierad.
  • Innovationer och förbättring av utrustningen.
  • Bättre rutiner och utbildning.

Bra länkar

Fiskeridirektoratet för statistik över antalet förrymda odlade laxar: http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Statistikk-akvakultur/Roemmingsstatistikk