Vad finns i den odlade laxens foder?

Odlad lax äter torrfoder i pelletsform. Ungefär 70 procent av fodret består av vegetabiliska ingredienser och resten kommer från marina råvaror så som fiskmjöl och fiskolja.

Foto: Norges sjømatråd

Fiskolja är fett som utvinns ur fiskdelar eller fisk som inte används som livsmedel, s.k. industrifisk. Den innehåller höga halter av omega 3-fettsyrorna EPA och DHA. Det krävs ett kilo industrifisk för att producera ungefär 80 gram fiskolja.

De vegetabiliska ingredienserna i fiskfodret kommer från växter så som soja, solrosor, raps, majs, bondbönor och vete. I fodret fungerar de som en källa till protein, kolhydrater och fett. Några foderprodukter innehåller dessutom 0,5 procent palmolja, som används som bindemedel i fodret. Här kan du läsa mer om palmolja i laxfoder och soja i laxfoder.

Fiskmjöl innehåller proteiner och mineraler och tillverkas av de fiskdelar som inte används som livsmedel, exempelvis huvudet och ryggen.  Det krävs ett kilo industrifisk för att producera ca 230 gram torrt fiskmjöl.

Fiskproteinkoncentrat tillverkas av fiskrens från matfiskindustrin.

Andra ingredienser är vitaminer, mineraler, pigment och aminosyror. Laxfoder innehåller dessutom antioxidanten astaxantin, som tillsätts för att stärka laxens immunförsvar och skydda vävnaderna. Astaxantin är inte bara en källa till vitamin A utan också det ämne som gör laxen röd. I det vilda får laxen i sig astaxantin när den äter kräftdjur.

 

Finns det oänskade ämnen i laxfodret?

Norsk fisk innehåller inte några förhöjda nivåer av tungmetaller eller miljögifter. Forskningsinstitutet NIFES har på uppdrag av Mattilsynet undersökt om den norska odlade fiskens foder innehåller höga värden av otillåtna ämnen. I en rapport från 2015 drog man slutsatsen att det inte gör det. Resultaten visade att halterna i helfoder och fodermedel inte överskrider gränsvärdena för tungmetaller och organiska miljögifter.

Undantaget är ett helfoder som innehåller rester av växtskyddsmedlet hexaklorbensen (HCB) i halter som ligger över gränsvärdet. Gränsvärdet för HCB är 10 mikrogram per kilo och det förorenade helfodret innehöll 11 mikrogram per kilo. NIFES bedömer därför att koncentrationerna av HCB i den lax som har ätit av fodret ändå är så låga att det inte medför någon risk att äta den.

När fiskfodret nu till stor del består av vegetabiliska råvaror har NIFES utvidgat sin lista över bekämpningsmedel som omfattas av övervakningen. Provtagningen från 2014 visade att nivåerna av bekämpningsmedel generellt var låga. 

 

 

Bra länkar

Program för övervakning av fiskfoder 2015 (proverna samlades in under 2014): http://nifes.no/wp-content/uploads/2015/11/forrapport2015.pdf

Fynd av hexaklorbensen (HCB) i fiskfoder: http://nifes.no/heksaklorbenzen-oppdrettslaks/