Vad finns i den odlade laxens foder?

Odlad lax äter torrfoder i pelletsform. Ungefär 70 procent av fodret består av vegetabiliska ingredienser och resten kommer från marina råvaror så som fiskmjöl och fiskolja.

Ett genomsnittligt fiskfoder innehåller ungefär 30 procent marina och 70 procent vegetabiliska råvaror. Foto: Norges sjømatråd

Fiskolja är fett som utvinns ur fiskdelar eller fisk som inte används som livsmedel, s.k. industrifisk. Den innehåller höga halter av omega 3-fettsyrorna EPA och DHA. Det krävs ett kilo industrifisk för att producera ungefär 80 gram fiskolja.

De vegetabiliska ingredienserna i fiskfodret kommer från växter så som soja, solrosor, raps, majs, bondbönor och vete. I fodret fungerar de som en källa till protein, kolhydrater och fett. 

Fiskmjöl innehåller proteiner och mineraler och tillverkas av de fiskdelar som inte används som livsmedel, exempelvis huvudet och ryggen. Det krävs ett kilo industrifisk för att producera ca 230 gram torrt fiskmjöl.

Fiskproteinkoncentrat tillverkas av fiskrens från matfiskindustrin.

Andra ingredienser är vitaminer, mineraler, pigment och aminosyror. Laxfoder innehåller dessutom antioxidanten astaxantin, som tillsätts för att stärka laxens immunförsvar och skydda vävnaderna. Astaxantin är inte bara en källa till vitamin A utan också det ämne som gör laxen röd. I det vilda får laxen i sig astaxantin när den äter kräftdjur.

Finns det oönskade ämnen i laxfodret?

Norsk fisk innehåller inte några förhöjda nivåer av tungmetaller eller miljögifter. Havforskningsinstituttet genomför kartläggningen av ämnen på uppdrag av Mattilsynet. Övervakningsprogrammet utgör Norges uppföljning av nationella och internationella bestämmelser om djurfoder. I den årliga undersökningen av norskt fiskfoder fann forskarna inga oönskade ämnen över gränsvärdena (2018).

Vid upptäckter av värden som överskrider gränsvärdena meddelas den norska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Mattilsynet.

Eftersom fiskfodret i större utsträckning består av vegetabiliska råvaror har Havforskningsinstituttet utökat listan över bekämpningsmedel som ingår i övervakningen. 

Bra länkar