Äter laxen palmolja?

En del norska foderproducenter tillsätter små mängder palmolja i laxfodret. All palmolja som används är certifierad enligt internationella hållbarhetsstandarder.

Foto: Norges sjømatråd

Palmolja är en vegetabilisk olja som utvinns ur oljepalmen och som används i allt från kex till kosmetika. Användningen av palmolja ökar över hela världen vilket har lett till avverkning, även i områden med tropisk regnskog. Avverkningen har negativ påverkan på djur, växter och människor i regnskogsområden samt på klimatet, eftersom regnskogen bromsar klimatförändringarna. För att begränsa och stoppa avverkningen har man därför infört olika certifieringssystem. 

 

Certifiering av palmolja

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) har inrättats av internationella miljöorganisationer och palmoljeproducenter för att främja produktion och användning av hållbar palmolja. Bakgrunden är insikten om att användningen av palmolja ökar. RSPO har tagit fram standarder och ett certifieringssystem för hållbar palmolja  Dessa tillåter inte avverkning av urskog med betydande koncentration av biologisk mångfald eller med ömtåliga ekosystem. Det är inte heller tillåtet att avverka områden som är viktiga för lokalbefolkningens grundläggande eller kulturella behov. Oberoende inspektörer granskar plantagerna innan de RSPO-certifieras. 2015 var ungefär 20 procent av världens palmolja RSPO-certifierad. 

 

Palmolja i laxfoder

Den norska laxnäringens foderproducenter förhåller sig till palmolja på olika sätt. Några producenter har helt slutat med den, medan andra använder palmolja som bindemedel. Den utgör då cirka 0,5 procent av fodret. Fiskfoderproducenterna importerar ungefär 1 000 ton palmolja om året. Som en jämförelse använder det norska lantbruket runt 25 000 ton palmolja per år. All palmolja som används i norskt laxfoder är RSPO-certifierad.

Palmolja innehåller stora mängder mättat fett. Enligt en rapport från NIFES och Nofima kan mängden mättat fett i fodret öka utan att den på motsvarande sätt ökar i laxköttet. Fettet bryts ner i tarmen innan laxen absorberar de olika fettsyrorna. Det fett som finns i palmoljan kan fisken antingen tillverka själv eller få i sig genom fodret. Det är därför inte möjligt att spåra mättat fett i laxen tillbaka till en enskild fettkälla i fodret. I de fall då laxfodret innehåller 0,5 procent palmolja påverkas inte det laxkött som konsumeras. 

 

Bra länkar

WWFs rapport om palmolja (2011): http://www.wwf.no/?35325/Vil-ha-klampen-i-bnn-for-sertifisert-palmeolje-Ettersprselen-m-kes-sier-WWF

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO): http://www.rspo.org/

Om SRPO-certifiering: http://www.rspo.org/certification/how-rspo-certification-works

Rapport från NIFES och Nofima om fett och fiskens hälsa (2013): http://nifes.no/wp-content/uploads/2013-fett-for-fiskehelse-godkjent-.pdf