Finns det miljögifter i odlad lax?

Stora delar av den mat vi äter innehåller små mängder miljögifter. Det gäller även lax. Ändå uppväger fördelarna med att äta fisk den obefintliga risk som dagens nivåer av miljögifter och andra kända främmande ämnen i fisken innebär.

Foto: Norges sjømatråd

Norge är enligt internationella avtal och EU-lagstiftning skyldigt att ha ett övervakningsprogram för läkemedel, olagliga ämnen och miljögifter hos livsmedelsproducerande djur. På uppdrag av Mattilsynet ansvarar Havforskningsinstituttet (HI) för analyser och rapportering inom övervakningsprogrammet för norsk odlad lax.

Varje år undersöker Havforskningsinstituttet den odlade laxen för att hitta spår av bland annat dioxin och dioxinliknande PCB, tungmetaller, bekämpningsmedel och bromerade flamskyddsmedel. Resultaten finns på hi.no.  

De vanligaste miljögifterna i vildfångad fisk och odlad fisk är PCB, dioxiner och kvicksilver. Dessa får laxen i sig via maten. Nivåerna i odlad lax har sjunkit eftersom fodret innehåller mer vegetabilska ingredienser än tidigare. Odlad lax innehåller idag mindre miljögifter än fet vildfångad fisk.

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) har utvärderat fördelarna med att äta fisk i förhållande till nackdelarna. Med andra ord har man vägt näringsämnena i fisken och de positiva hälsoeffekterna mot risken med att äta den. VKM:s slutsats är att fördelarna med att äta fisk uppväger den obefintliga risk som nivåerna av miljögifter och andra kända främmande ämnen i fisken innebär. Med dagens nivåer i odlad och vildfångad fisk får varken storkonsumenter eller andra i sig skadliga mängder av PCB, dioxiner eller kvicksilver från fisken. 

Bra länkar