Finns det miljögifter i odlad lax?

Stora delar av den mat vi äter innehåller små mängder miljögifter. Det gäller även lax. Ändå uppväger fördelarna med att äta fisk den obefintliga risk som dagens nivåer av miljögifter och andra kända främmande ämnen i fisken innebär.

Foto: Norges sjømatråd

De vanligaste miljögifterna i vildfångad och odlad fisk är PCB, dioxiner och kvicksilver –ämnen som laxen får i sig genom fodret. Eftersom fodret har fått en annan sammansättning än jämfört med tidigare har nivåerna gått ner. Det innebär att den odlade laxen numera innehåller mindre miljögifter än fet vildfångad fisk.

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) har utvärderat fördelarna med att äta fisk i förhållande till nackdelarna. Med andra ord har man vägt näringsämnena i fisken och de positiva hälsoeffekterna mot risken med att äta den. VKM:s slutsats är att fördelarna med att äta fisk uppväger den obefintliga risk som nivåerna av miljögifter och andra kända främmande ämnen i fisken innebär. Med dagens nivåer i odlad och vildfångad fisk får varken storkonsumenter eller andra i sig skadliga mängder av PCB, dioxiner eller kvicksilver från fisken. 

 

Bra länkar

Vitenskapskomiteen for mattrygghets utvärdering av fisk i den norska kosthållningen: http://vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6498&Main_6177=6498:0:31,2367&Content_6498=6187:2104443::0:6569:1:::0:0